Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Door dit platform als onderwerp te kiezen, wordt het mogelijk om de geschiedenis van yoga aan de hand van zijn opeenvolgende materialisaties in kaart te brengen: van dierenvel en oosters tapijt tot deken, karpet, speciaal gefabriceerde mat en uiteindelijk zelfs een digitaal platform. Al deze verschijningsvormen laten zien hoe yoga in de loop der tijd heen en weer beweegt tussen een spirituele discipline en een fysieke activiteit in Oost en West.

Gedurende zijn lange geschiedenis is yoga soms buiten en dan weer binnen beoefend: in tuinen, gymzalen, woonkamers, het strand of de straat. En telkens is het verbonden geweest met veranderende ideeën over het lichaam: van de ascetische Hindu man in de 19de eeuw tot de jonge vrouw die zich vandaag op Instagram manifesteert. 

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Lees hier meer over het onderzoek over de yogamat, met links naar bronnen en meer afbeeldingen.